Ze zápisu do 1. ročníků


V pátek 21. dubna 2017 přivítala slavnostně vyzdobená Bílá škola děti a jejich rodiče u zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18. Nejprve proběhla formální část zápisu, při které zákonní zástupci vyplnili přihlášku k přijetí na naši školu a děti ji zakončily podpisem na pamětní listinu. Pak už v zápisových třídách ukázaly vše, co se již naučily a co už umí. Za to si každé dítě odneslo vlastnoručně vyrobené dárky od jejich budoucích spolužáků, malý dárek od sponzorů a také pamětní listinu, která jim bude připomínat jejich slavnostní den. K zápisu pro nový školní rok se dostavilo 74 dětí.


Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

M. Š.