Vzdělávací program Zdravá Pětka

absolvovala celá škola, včetně dětí z MŠ
Naše škola se zapojila do vzdělávacího programu Zdravá Pětka nadačního fondu Albert. Úvodem mladší děti (do 4. tříd) shlédly v říjnu divadelní představení Zelenina s ovocem, dají páku nemocem (viz článek 16. 10.) a starší žáci (od 5. tříd) viděli v listopadu představení 5 rad pro Bertu. Představení probíhalo interaktivní formou, žáci mohli svým aktivním přístupem zasahovat do děje a ovlivňovat hlavní hrdinku. Nastudovalo jej občanské sdružení Divadelta, jejímiž členy jsou absolventi pražské divadelní fakulty DAMU.

V průběhu listopadu 2013 proběhl na Bílé škole ve většině třídách vzdělávací program Škola Zdravé Pětky. (V ostatních třídách proběhne program v lednu.) Program trval pro každou třídu dvě vyučovací hodiny a byl veden lektorkou Radkou Jirouškovou. Děti byly rozděleny do skupin, které dostávaly soutěžní úkoly. Za správné splnění úkolu, získala skupina žetonky. Zvítězila skupinka s největším počtem žetonů. Děti se hravou formou seznámily 5 zásadami zdravého stravování (správné složení jídelníčku, ovoce a zelenina, pitný režim, zásady hygieny a bezpečnost potravin) a s přípravou zdravé svačinky. Všichni žáci získali vysvědčení Zdravé Pětky, kde byla nejlepší známka pětka a drobné dárky. Program se dětem velice líbil, nejvíce ochutnávka potravin a nápojů a výroba veselého talíře, který si mohly sníst.


Na budově Nova
se ve většině třídách, také pod vedení lektorky Radky Jirouškové, uskutečnil program Párty se Zdravou Pětkou. (V ostatních třídách proběhne program také v lednu.) Program probíhal v kuchyňce a byl zaměřen na přípravu studeného party pohoštění. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali.

Více informací o programu naleznete zde http://www.zdravapetka.cz/.
Mgr. Jana Soorová