Závěrečný zápas šk. roku mladších florbalistů

a rozloučení s končícími hráči

Ve středu 2. června 2010 se členové florbalového kroužku 4. a 5. ročníků rozloučili se žáky J. Donátem, Z. Vlachem, V. Kolářem, D. Kalabisem, O. Horváthem a M. Pacholíkem, kteří po prázdninách přecházejí na 2. stupeň. Sehráli mezi sebou přátelské utkání v tělocvičně na Nové škole. Sladkou odměnu si odnesli všichni hráči za celoroční snahu. V příštím školním roce se budeme těšit na nové spoluhráče z nižších ročníků.


Mgr. L. Ficencová