Ze zasedání Školské rady


Ve čtvrtek 16. září 2010 se na svém 5. zasedání sešla Školská rada při ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí. Na svém jednání projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2009/2010 (najdete ji v sekci Dokumenty) a Vlastní hodnocení školy za období 2007 - 2010. Členové školské rady byli seznámeni s projektem EU - Peníze školám, který byl škole schválen a bude ve škole realizován od 2. pololetí šk. roku 2010/2011. Školská rada schválila název školního vzdělávacího programu školy - Škola hrou, podle kterého se v naší škole vyučuje ve všech ročnících mimo 5. tříd, ve kterých se naposledy vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola.
 
Mgr. Miroslava Šmídová, předsedkyně ŠR