Zápis dětí do mateřské školy


Ve čtvrtek 12. května 2011 proběhl v prostorách mateřské školky zápis dětí, rodiče měli možnost přijít od 9:30 do 15:00 h zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012.  Uvítalo je hudební představení, do kterého se mohli zapojit. Při odchodu si každé dítě odneslo ze zápisu malý dárek. Oproti předešlým rokům bylo letos dosaženo rekordního počtu 55-ti přihlášených dětí. Škola nyní tuto situaci řeší ve spolupráci se zřizovatelem. Předpokladem je otevření další třídy MŠ od ledna 2012 tak, aby mohli předškolní vzdělávání absolvovat všichni přihlášení a maminky mohly v klidu nastoupit do zaměstnání.
 
Mgr. M. Šmídová