Zápis do prvních tříd

jaký byl...

V pátek 18.ledna 2013 se na Bílé škole konal zápis do prvních tříd. V rámci projektu Děti dětem pomáhaly všechny děti z prvního i druhého stupně s výzdobou školy. Malovaly obrázky z pohádek, pohádkové postavy a vyráběly drobné dárky. Rodiče šli s dětmi nejprve na pohovor, při kterém dostali obrázek perníčku, oříšku nebo košíčku. Podle toho věděli, do které třídy mají jít. Ten, kdo měl perníček, šel do třídy motivované pohádkou O perníkové chaloupce, obrázek oříšku zavedl děti k Popelce a obrázek košíčku k Červené Karkulce. Po absolvování zápisu, dostalo každé dítě pamětní list a sladkou odměnu (perníček, ořechové cukroví nebo bábovku). K zápisu se dostavilo 55 dětí, rodiče některých z nich požádali o odklad povinné školní docházky.
Na chodbě byli žáci z pátých tříd převlečení za pohádkové bytosti. S nimi si mohli budoucí školáčci zasoutěžit. Šli podle papírových korálků na zdi a hádali, jakou pohádku znázorňují vystavené obrázky. Také si mohli vybarvit omalovánku a získali odměny.
Mgr. Jana Soorová