Zápis do MŠ

seznam přijatých dle registračních čísel

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Sluníčko Benešov nad Ploučnicí byly pro školní rok 2014/15 přijaty děti s registračními čísly:

MŠ-ZA2014/15-1; MŠ-ZA2014/15-2; MŠ-ZA2014/15-3; MŠ-ZA2014/15-4; MŠ-ZA2014/15-5;

MŠ-ZA2014/15-6; MŠ-ZA2014/15-7; MŠ-ZA2014/15-8; MŠ-ZA2014/15-9; MŠ-ZA2014/15-10;

MŠ-ZA2014/15-11; MŠ-ZA2014/15-13; MŠ-ZA2014/15-14; MŠ-ZA2014/15-16;

MŠ-ZA2014/15-17; MŠ-ZA2014/15-18; MŠ-ZA2014/15-19; MŠ-ZA2014/15-20;

MŠ-ZA2014/15-21; MŠ-ZA2014/15-22; MŠ-ZA2014/15-24; MŠ-ZA2014/15-27;

MŠ-ZA2014/15-28; MŠ-ZA2014/15-29; MŠ-ZA2014/15-30; MŠ-ZA2014/15-32;

MŠ-ZA2014/15-33; MŠ-ZA2014/15-34; MŠ-ZA2014/15-36; MŠ-ZA2014/15-37;

MŠ-ZA2014/15-50.

 

 

http://www.zsbnpl.cz//doc/zs-a-ms-benesov-nad-ploucnici.pdf

 

Benešov nad Ploučnicí, 17. června 2014

Mgr. Miroslava Šmídová, statutární zástupce ředitelky školy

 

Pozn.: Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole, v případě potřeby můžete požádat o jeho vydání.