Zápis do 1. ročníku

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020

Na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění
stanovuji

na pátek 5. dubna 2019

od 10 do 17 h

v budově školy „Bílá“ - Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

základního vzdělávání v Základní škole Benešov nad Ploučnicí

pro školní rok 2019/20.


K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním roce 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky (podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení).

Při zápisu předloží zákonní zástupci zapisovaného dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

 

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2019 - termín lze domluvit telefonicky.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy proběhne v pátek 10. května 2019