Zápis k základnímu vzdělávání

seznamy přijatých žáků

V pátek 20. ledna 2012 proběhl na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zápis dětí k základnímu vzdělávání - zápis do 1. tříd pro školní rok 2012/13. K zápisu se dostavilo celkem 55 dětí se svými zákonnými zástupci. Pro deset dětí požádali jejich zákonní zástupci o odklad školní docházky. Škola zveřejní seznam přijatých žáků podle registračních čísel na svých stránkách a na vstupních dveřích školy "Bílá" v pondělí 30. ledna 2012.
Náhradní zápis pro děti, které se nedostavily v řádném termínu (zejména z důvodu nemoci), se uskuteční ve čtvrtek  9. února 2012 od 12 do 15.30 h v budově školy "Bílá" - Komenského 274. K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském školním roce odložena povinná školní docházka, a kteří se nedostavili k zápisu 20. ledna 2012.
 Mgr. M. Šmídová
 
Seznamy žáků
 
Seznamy dětí zapsaných k povinné školní docházce pro školní rok 2012/13 
 
http://www.zsbnpl.cz//doc/zapis-1.-tridy-sk.-rok-2012-13.pdf
http://www.zsbnpl.cz//doc/zapis-1.-tr.-2-2012-13.pdf
 
Pro žáky se zatím neuvedenými registračními čísly požádali jejich zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky a není uzavřeno jejich přijetí k povinné školní docházce.
 
 
Mgr. M. Šmídová