Základní informace o škole - 2018/19

 


Charakteristika školy
    
Ve škole se vzdělává více než 500 žáků v základní škole a téměř 100 dětí v mateřské škole, která je její součástí. Do základní školy docházejí žáci i z několika okolních obcí (Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov, Františkov, Malá Veleň, Fojtovice, Valkeřice, Blankartice, Březiny, Soutěsky, Verneřice, Děčín).
Počet tříd ZŠ: 23, v tom jedna přípravná třída 
Počet učitelů: 33, 14 asistentů pedagoga
Počet vychovatelek: 5
Vzdělávací program:  Základní škola: "Škola hrou" - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP ZŠ speciální
Počet učeben: 40 z toho 20 speciálních:
tři pro cizí jazyky, dvě učebny PC, fyzika-chemie a přírodovědná laboratoř, přírodopis, zeměpis-dějepis, hudební výchova, dvě učebny výtvarné výchovy, tělocvičny, cvičná kuchyň a rodinná výchova, dílna, aula a galerie, knihovna se čtenářským klubem a tři multimediální učebny
 
 

Mateřská škola

Počet dětí: 96
Počet oddělení: 4
Počet učitelů: 8, 2 asistenti pedagoga

 

Provoz mateřské školy, školní družiny a školního klubu
provoz mateřské školy: 6,00 - 16,00 h - základní poplatek 300 Kč za jeden měsíc

provoz školní družiny: 6,00 - 8,00 ...............11,30 - 16,00 h - poplatek 70 Kč za jeden měsíc

provoz školního klubu: pouze ranní provoz 7,00 - 8,00 h

Školská rada
školská rada byla zřízena v souladu se školským zákonem a zahájila činnost od 1. září 2005
       
předseda: Mgr. Miroslava Šmídová (kontakt: smidova@zsbnpl.cz)
Členové rady - P. Urx od 5. 12. 2018, Mgr. Z. Čvančarová, Bc. A. Kulíková (zástupci zřizovatele), Mgr. M. Jansová, Mgr. M. Šmídová, V. Fous od 3. 9. 2018 (zástupci pedagogických pracovníků), R. Winterová, J. Chlumská, L. Bzura (zástupci zákonných zástupců)Vydání vysvědčení

za 1. pololetí čtvrtek 31. 01. 2019 - výpis z vysvědčení
za 2. pololetí pátek 28. 06. 2019
 
Adresa školy:
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí