Z průběhu zápisu

do prvních tříd


V pátek 6. února 2015 se konal na Bíle škole zápis do 1. ročníků pro školní rok 2015/16. Zápis byl motivován masopustem, který na Bíle škole probíhal. Na chodbách čekali na budoucí prvňáčky žáci z 9. tříd, kteří je zde provázeli, aby se seznámili s prostředím školy, splnili si úkoly a vyrobili si masopustní brýle. Ve čtyřech zápisových třídách na děti čekaly paní učitelky, které zjišťovaly, zda jsou děti připraveny na školu. Každé dítě na závěr dostalo pamětní list a drobné dárky, které vyráběli žáci z 1. i 2. stupně.Mgr. Jana Soorová