Ze zápisu do 1. ročníků


Dne 2. února 2016 navštívily Bílou školu pohádkové bytosti, aby společně s paní učitelkami přivítaly budoucí prvňáčky. Děti se podepsaly na pamětní listinu a na chodbě s pohádkovými bytostmi (žáci z 9.A a 9.B) plnily úkoly, aby se trochu uvolnily a připravily se na zápis ve třídách. Byly pro ně připraveny tři zápisové třídy, které byly motivované pohádkami (Červená Karkulka, Popelka a Jeníček a Mařenka). Po té, co děti paní učitelkám předvedly, jak jsou do 1. třídy připraveny, dostaly pamětní listinu, lego a drobné dárky, které pro ně připravili žáci prvního i druhého stupně.

Mgr. Jana Soorová