Z průběhu zápisu dne 7. 2. 2014


V pátek 7. února 2014 se na Bílé škole konal zápis do 1. ročníků. Celá škola byla vyzdobena obrázky a výtvory se zimní tématikou. Po rodinné anamnéze na děti čekaly 3 zápisové třídy: v lese, u eskymáků nebo u tučňáků, ve kterých děti ukázaly, co již umí a jak jsou na školu připraveny. Každé dítě dostalo za absolvování zápisu medaili, pamětní list a drobné dárky, které pro ně připravili jejich starší spolužáci, děti ze školní družiny a sponzoři. Na chodbě byli žáci ze čtvrtých tříd v zimním přestrojení, aby pomohli dětem najít odpověď na hádanku, která pro ně byla připravena v domečku. Také si společně hráli s kostkami, házeli „sněhové koule“ nebo si kreslili, a tak pomohli dětem překonat trému ze školního zápisu.Mgr. Jana Soorová
 
  
K zápisu do naší školy se do 14. 2. 2014 dostavilo celkem 65 dětí, z toho pro 12 z nich požádali zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky. Zároveň se k zápisu do přípravky dostavily čtyři mladší děti.
 
Mgr. M. Šmídová