Z činnosti školní družiny-únor


V únoru děti vytvářely dinosaury z krepového papíru technikou krčíme-lepíme.
Děti se naučily zpívat písničku Když jsem já sloužil a potom si ji namalovaly.V družině děti čtou knížku Povídání o pejskovi a kočičce. Příběh O panence, která tence plakala děti nakreslily a moc se jim to povedlo.


Děti také vytvářely masky na karneval.
Jana Zmeková, Jana Kapková