Z činnosti školní družiny-říjen


Oblíbenou činností dětí ze školní družiny jsou pracovní činnosti a výtvarná výchova. V říjnu děti tvořily společnou práci "Ovoce na míse" technikou krčíme-lepíme a podzimní list polepený přírodninami. Na list přilepily pastelkami namalovaného ježečka.Dále děti malovaly ježky vodovými barvami a zdokonalovaly se ve stříhání nůžkami. Vystřihovaly ovoce z vlnitého papíru, aby s ním ježky ozdobily.
Práce se dětem moc povedly, nakonec si je vystavily na chodbě před družinou.Jana Kapková