Z činnosti školní družiny-prosinec


V prosinci si děti ve školní družině vyráběly čertíky pomocí oblíbené techniky krčíme-lepíme. Také kreslily obrázky čertů, které dotvořily koláží (čertí rohy, řetěz, pytel).

Pro vytvoření správné předvánoční atmosféry si děty v družině vyzdobily třídu a ozdobily vánoční stromeček.5. prosince 2011 měly děti Mikulášskou besídku. Přednášely básničky a očekávaly příchod čerta.

Děti psaly dopis pro Ježíška.Děti také vyráběly vánoční ozdoby na zapíchnutí do květináče a vánoční přání.


   Děti a vychovatelky ze školní družiny přejí všem klidné prožití vánočních svátků a dětem hodně dárečků
!!!

Jana Kapková, Jana Zmeková