Z činnosti školní družiny - listopad


V listopadu děti v družině vyráběly větrníky z barevných papírů, které si potom odnesly domů.


Také děti řešily další soutěžní úkol s časopisem DUPITO.

Jana Zmeková