Z činnosti školní družiny-duben


V dubnu si děti z obalů uvnitř kinder vajíčka vyráběly velikonoční kuřátka a udělali si společně velikonoční výzdobu.

Největším dílem tohoto měsíce byla zoologická zahrada, kterou si děti vytvářely z přírodnin. Zvířátka si namalovaly úplně samy bez cizí pomoci a moc se jim to povedlo.

Také děti malovaly pohádku Jak šel Honza pro lék a zapojily do soutěže s Husqarnou: Pohádková zahrada.

17. 5. 2012 proběhne sportovní olympiáda, děti se na ni pečlivě připravovaly. Skákaly do dálky, běhaly, házely na cíl a do dálky.


Děti dostaly od školy novou kuchyňku do herny, za kterou moc děkují a vaří,vaří a vaří.Ve třetím oddělení ŠD proběhl měsíc duben ve znamení Šmoulů. Děti vytvořily krásnou výzdobu a vyzkoušely si, jak se maluje na velký formát plátna.

K malým Šmoulům neodmyslitelně patří „VELKÝ DUB“. I děti si takový dub vytvořily. Na jeho listy napsaly to, co mají ve svém životě nejvíce rády, ale také to, co je trápí.Nechyběly ani soutěže, při kterých měly děti možnost nasbírat hromadu šmorůvek.


Zde si děti vyzkoušely ubrouskovou techniku a krásně ozdobily kameny a hlemýždí ulity. Moc se jim to povedlo, jsou to šikulky.


Jako správná šmoulí parta, se děti zapojily i do soutěže o nejkrásnější kalendář. Jejich obrázky jsou velmi podařené.

Závěrem děti dostaly na památku diplom nejlepšího sběratele šmorůvek a ostatní pamětní listinu. Nikdo nepřišel zkrátka.Jana Zmeková, Magdaléna Krejčová