Z činnosti školní družiny - březen


V březnu děti pomocí vlny a vodových barev vytvářely abstraktní obrázky.

Formou jarní výzdoby ve školní družině děti přivolávaly jaro.


Paní vychovatelky vybíraly děti na sportovní olympiádu, které se družina zúčastní druhým rokem. Bohužel bylo nepříznivé počasí, proto musely děti sportovat v herně.


Děti vyráběly maminkám k svátku narcisky.
Dále vytvářely jarní věnečky z krepového papíru, barevných kartonů a přírodnin.
Děti se také zúčastnily soutěže ve zpěvu.Některé děti si vyráběly zápichy do květináče - ptáčka. Na závěr ještě děti namalovaly vodovými barvami pampelišky a květy udělaly z krepového papíru. Moc se jim povedly.A konečně vysvitlo sluníčko a děti mohly na školní hřiště.


Děti z 3. oddělení prožily měsíc březen ve znamení pirátů.Jana Zmeková