Z činnosti školní družiny- září, říjen 2012


Během měsíce září se děti především seznamovaly s novým prostředím a se spolužáky.
Namalovaly obrázky k pohádce " Honza a čarodějnice ".Vytvářely strom s ovocem technikou " KRČÍME - LEPÍME ".
Děti využívaly každého dne, kdy bylo pěkné počasí a hrály si na školním hřišti.


Vyráběly si zápich do květináče - Dráčka.
Z přírodnin děti udělaly podzimní věnečky a malovaly podzimní listy vodovými barvami, kde se učily zapouštět barvy.J. Zmeková, J. Kapková