Z činnosti školní družiny - listopad, prosinec


Během měsíce listopadu se děti začaly ve školní družině připravovat na zimu, kterou přivolávaly zimní výzdobou. Malovaly temperovými barvami  „PANÍ ZIMU“.
Oblíbenou činností dětí je četba pohádek, jejich následné vyprávění a ilustrace, tentokrát pohádka „PASÁČEK  VEPŘŮ“.Při výtvarné výchově si děti nakreslily své oblíbené jídlo a seznámily se se správným stolováním.Děti se těšily a zároveň bály čerta, který měl do družiny přijít. Vyrobily si před mikulášskou besídkou malé čertíky a vyzdobily školní družinu.

Čert přišel do družiny, když děti kreslily přečtenou pohádku „PÁN  A ČERT“. Odvážné děti řekly čertovi básničku. Všechny potom dostaly od čerta sladkosti a slíbily mu, že budou hodné.V prosinci děti ozdobily stromeček, udělaly vánoční výzdobu a připravovaly se na vánoční jarmark.
 
Při pracovních činnostech si děti udělaly kapříky a pěkně vymalovaly vánoční stromky.Na závěr roku 2013 se konala ve školní družině vánoční besídka. Děti zpívaly koledy, některé zahrály na hudební nástroje, říkaly básničky a děvčata si připravila tanečky. Pod stromečkem našly nové hračky od Ježíška.

Jana Zmeková