Z činnosti školní družiny- listopad, prosinec


V listopadu se už děti nemohly dočkat Vánoc, a tak si vyzdobily školní družinu.Potom si při výtvarných činnostech vyráběly různé ČERTY a  MIKULÁŠE.
5. 12. 2012 do školní družiny zavítal čert, který přinesl dětem sladkosti.Také děti psaly dopis Ježíškovi a zúčastnily se vánočního jarmarku.Sněhová nadílka udělala dětem radost, a tak hned vyzkoušely nové ježdíky.Jana Zmeková