Z činnosti školní družiny- leden, únor


Při ručních pracích se děti ze školní družiny učily vyrábět bambule a sněhuláky.

Děti si moc přály, aby konečně napadl sníh a tak malovaly zimního skřítka, který by jim jejich přání splnil.
K zápisu do 1. tříd děti vyráběly tužkovníky.
Děti rády poslouchají a ilustrují pohádky, v únoru to byla pohádka O ošklivém kačátku.Sněhu se děti nedočkaly, tak si alespoň namalovaly vodovými barvami svůj nejoblíbenější zimní sport.

Děti v družině při různých hrách a činnostech:

Jana Kapková, Jana Zmeková