Z činnosti školní družiny - leden, únor


Po vánocích děti kreslily dárky, které jim udělaly největší radost.
Protože nebylo pěkné počasí, trávily děti většinu času ve školní družině - děvčata s novými panenkami zahrála divadlo, Anetka zahrála na flétničku a děti připravily hostinu z nových potravin, které dostaly do kuchyňky. Ve volném čase si děti hrály se stavebnicemi a stolními hrami.


Konečně začal padat sníh a děti si při výtvarné výchově namalovaly temperovými barvami rukavice a z kousků látek vyrobili čepiceSněhu sice bylo pomálu, přesto si těch pár dní děti pěkně zajezdily na bobech.Z rychleschnoucí hmoty děti vyrobily medaile pro budoucí prvňáčky.

Oblíbenou činností je četba, poslech, vyprávění a následná ilustrace pohádek. Tento měsíc to byly pohádky: Jak pejsek s kočičkou dělali dort a pohádka O Smolíčkovi.
Protože některé děti už umí dobře číst, chodí do knihovny a zajisté dostaly nějakou knihu i pod stromeček, vyrobily si záložky, aby se jim lépe četlo. Jana Zmeková