Z činnosti školní družiny- květen, červren


V květnu se děti ze školní družiny zúčastnily s paní vychovatelkou Leinovou sportovní olympiády v Děčíně, kde Dita Prášková získala stříbrnou medaili.Temperovými barvami děti malovaly kvetoucí stromy, moc se jim povedly.


Oblíbenou činností je četba pohádek a jejich ilustrace, tentokrát to byla pohádka Krajánek a vodník

V červnu děti ze školní družiny oslavily Den dětí na školním hřišti, kde byly pro ně připraveny soutěže o ceny. Závěrem si děti zahrály vybíjenou. Když bylo deštivé počasí, vytvářely si děti návrhy na deštníky.
Za pěkného počasí trávily děti volný čas na zahradě MŠ. Nejraději si hrály na píškovišti.

Všem dětem přejeme pěkné prožití letních prázdnin.
Jana Zmeková