Z činnosti školní družiny- květen, červen


Druhou květnou neděli slavily všechny maminky svůj svátek a děti jim vyrobily srdíčka z barevných papírů.

Každým rokem v květnu se vybrané děti ze školní družiny účastní sportovní olympiády školních družin. Letos získaly velmi pěkné umístění. V běhu a hodu do dálky získaly 1. místo, ve štafetě 3. místo.
Klovatinou děti malovaly zvířátka. Po zaschnutí obrázek překreslily křídami a nakonec obrázek vymývaly pod tekoucí vodou.


Školní družina se zúčastnila soutěže o nejlepší obrázek ke 140. výročí založení hasičského sboru v Benešově n. Pl. Na 1. místě se umístil Kuba Martinec, na 2. místě Kačka Moudrá a na 3. místě Mája Linzmajerová.
Při výtvarných činnostech děti malovaly vodovými barvami stromy. Květy děti vytvářely z krepového papíru technikou "krčíme - lepíme".Když se dětem povede zavázat tkaničky, tak hurá do parku nebo na hřiště.


Oblíbenou činností dětí je čtení pohádek. Tentokrát to byla pohádka V nouzi potkáš přítele, která byla o tom, jak je důležité mít kamarády. Děti si pohádku převyprávěly a potom namalovaly.
Jana Kapková, Jana Zmeková