Z činnosti školní družiny - březen, duben


V březnu děti ze školní družiny vyráběly z barevného papíru rozkvetlou louku.


Tentokrát si děti četly pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Nejprve si ji vyprávěly a potom namalovaly.

Děti si povídaly o jarních květinách. Temperovými barvami malovaly stonky pampelišek a sedmikrásek, květy zhotovily z krepového papíru.
Z plastových lžiček a kosmetických tampónů si děti vyrobily velikonoční dekoraci: slepičku.Každý rok se děti z družiny účastní sportovní olympiády školních družin. Při pěkném počasí trénovaly na hřišti: házely do dálky, na cíl, skákaly z místa a běhaly 50 m a štafetu. V herně se protahovaly a posilovaly. Olympiády se zúčastní ty s nejlepšími výkony.
30. dubna si děti připomněly tradici upalování čarodějnic a nakreslily pěkné obrázky.
Jana Kapková, Jana Zmeková