Z činnosti školní družiny - září - říjen 2010


Dokreslované obrázky s využitím kůry stromů (dětská fantazie)


          

Ovoce s červíkem - technika krčíme lepíme
 

 
Malování šípků prstovou t echnikou
                         
 
 
I v tomto školním roce soutěží děti ze školní družiny s časopisem Dupito a a opět vyhrály - tentokrát plyšovou postavičku Shreka a 2 DVD kazety Shrek. Na fotografii jsou děti s cenami, fotka byla zaslána do redakce časopisu a v příštím čísle bude fotografie uveřejněna.
                                             
 
                                                                             Jana Zmeková, Jana Kapková