Z činnosti ŠD - duben 2011


Děti ve školní družině se věnují také hudební výchově. Jedenkrát týdně jim Verunka Buchtová hraje na flétnu, děti hádají zahrané písničky a pak si je za doprovodu flétny také zazpívají.
 


 
Oblíbenou činností je také výtvarná výchova. Děti se se svými obrázky zapojily do výtvarné soutěže na téma VELIKONOCE.
 

 
 
Jana Zmeková