Klub vědců na Bílé školeŽáci z klubu vědců na Bílé škole pokračují ve svém bádání. Dělali různé pokusy s vodou a se vzduchem. Např. vyráběli lodičky z modelíny a soutěžili, která unese nejvíce mincí. Také zkoušeli vzlínání vody a zda se dá vzduch přemístit z jedné nádoby do druhé. Učí se dělat protokoly z pokusů, které si zakládají do svého portfolia.
Zkoumali zásaditost a kyselost potravin, oživovali zmuchlanou pet lahev a vytvořili neviditelného hasiče.
Velmi zajímavým pokusem byla sopka pod vodou a na stole.Na dvou setkáních žáci zkoumali tajemství elektrických obvodů pomocí stavebnice Boffin a obsluhovali robota, kterého sestavil žák z 5. ročníku.


Žáci také navštívili koutek se společenskými hrami na budově Nova, který si starší žáci sami vyrobili s panem učitelem Schwarzem. Je vyrobený z palet a ze dřeva. Žáci z klubu vědců si hry užili a těší se na další setkání.
 
Mgr. Jana Soorová, Mgr. Hana Svobodová