Workshopy pro pedagogy


V závěru října, konkrétně v pondělí 29. října 2012, se všichni učitelé školy setkali na workshopu k projektu "Metodik" (CZ.1.07/1.3.49/02.0009). Projekt přijeli představit jeho samotní předkladatelé a realizátoři z děčínské Máchovky - ředitelka školy Mgr. Bc. A. Tomášková se svými kolegy Mgr. M. Lánou a Mgr. R. Špátou. Tento koordinační tým postupně objíždí a navštěvuje oslovené základní školy, kde probíhá základní představení aktivit projektu, vyplňování dotazníků mapujících aktuální stav činnosti předmětových komisí a metodiků na ZŠ (z pohledu ředitele a z pohledu pedagogů školy). Součástí je i část věnovaná představení mobilních zařízení. Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělávání a činnost předmětových metodiků – seznámit cílovou skupinu (pedagogy ZŠ,  především předmětové metodiky M, Čj, Z, D, Ch, Aj) s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce s důrazem na metodickou a didaktickou správnost. Seznámit je s aktuálními trendy v metodice vzdělávání. (citováno z oficiálních stránek www.metodik.eu).
  
Druhý workshop se uskutečnil v pondělí 26. listopadu 2012, ten byl určen především pro pedagogy 2. stupně ZŠ. Jednalo se o workshop projektu "Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku"(CZ.1.07/1.1.34/01.0017), ve kterém je naše škola partnerem Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace, která je hlavním realizátorem projektu. Ředitelka SŠ Mgr. Bc. J. Férová a její zástupce R. Špaček nejprve v multimediální učebně představili tento projekt pedagogům. A potom se ve sborovně společně zabývali otázkami jak podporovat a motivovat žáky základních škol ke vzdělávání v technických oborech, hovořilo se o vzájemné spolupráci škol a firem, o způsobech informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců, o aktivitách tohoto projektu pro žáky 8. a 9. tříd a dalších otázkách vzájemné spolupráce.
Na oficiálních stránkách projektu http://www.dorado.cz/rtvnd/ je možné získat další potřebné informace k tomuto projektu.
 

 
Mgr. M. Šmídová