Vzdělávací kurz vitráže tiffany

Projekttitel / Název projektu                     
                       Unsere Welt/ Náš svět (EEL-0228-CZ-1) 
V rámci mezinárodního projektu Náš svět, jenž je určen pro společné vzdělávací akce benešovské základní školy a Pestalozzi Gymnázia Heidenau, proběhl na začátku prázdnin ve výtvarných dílnách benešovské školy kurz vitráže pro dospělé.
Tématem letošní práce byla tvorba vitrážových hodin, které budou mít zakomponovány výtvarné prvky orloje. Téma vskutku krkolomné. Na dvacet frekventantů zapracovávalo po čtyři dny stanovené téma do skla. Kromě techniky vitráže bylo použito též malování barvami na sklo. Pracovalo se 10 hodin denně a mnozí tvořili k již hotovým hodinám doplňky v podobě vitrážových zrcadel, figur, svícnů a podobných drobnějších dekoračních předmětů. Celý kurz proběhl v pohodové tvůrčí atmosféře, což se odrazilo i na skvělém výsledku práce. Všechna díla budou k vidění na podzimní výstavě v galerii benešovské školy.
Projekt Náš svět je realizován za finanční podpory EU – program Cíl3, Euroregion Elbe – Labe.

 


Mgr. D. Tesarčíková