Výzva č. 57 - projekt Řemeslo


V rámci Výzvy č. 57 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole 15. září 2015 spolu s dalšími 1 528 projekty podanými základními a středními školami schválen projekt "Řemeslo" - CZ.1.07/1.1.00/57.0177 s celkovými náklady ve výši 338 377 Kč.Projekt "Řemeslo" je zaměřen zejména na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a jazykových komunikačních dovedností žáků i učitelů. Schválením projektu získala škola finanční prostředky na vybavení školních dílen, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, ale také na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a také na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků formou blended learningu v anglickém a německém jazyce.

M. Š.