Vystoupení ZUŠ Žandov


V pondělí 26. září 2016 proběhlo v aule Nové školy motivační vystoupení, které si pro děti 1. stupně připravili učitelé ze ZUŠ Žandov. Ukázali dětem hru na sopránovou, altovou a příčnou flétnu za doprovodu klavíru. Cílem bylo děti namotivovat ke hře na tyto hudební nástroje, která se vyučuje na Nové škole.

Mgr. Jana Soorová