Výměnný pobyt v Heidenau

UNSERE WELT/ NÁŠ SVĚT (EEL-0228-CZ-1)
 
V rámci mezinárodního projektu Unsere Welt/ Náš svět se uskutečnil ve dnech 17. - 20. září 2013 výměnný pobyt benešovských žáků v Heidenau. Této výchovně-vzdělávací akce se zúčastnilo 14 vybraných žáků ze 7. a 8. ročníků, kteří se zpravidla učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Protože se letošní výměnné pobyty nesou v duchu sportovních aktivit pod hlavičkou olympijských her, v duchu myšlenek Pierra de Coubertina, poměřili své síly se svými německými přáteli z Pestalozzi Gymnázia v Heidenau v několika sportovních disciplínách, jako byly například: florbal, sálová kopaná, volejbal atd. Součástí sportovních aktivit byl také zahajovací ceremoniál olympijských her. Velkého nadšení u našich žáků i jejich německých kolegů se dočkalo seznámení s poměrně novým druhem volnočasové aktivity zvané geocaching. I přes deštivé počasí celá akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných žáků a jejich pedagogů.
Projekt Náš svět, v rámci kterého tato akce probíhá, je realizován za finanční podpory EU – Euroregionu Elbe – Labe, program Cíl3.
Všichni se již těší na další společné setkání, které se uskuteční ve dnech 8. - 11. října 2013 v Benešově nad Ploučnicí.
 
Mgr. E. Skálová