Výměnný pobyt _2012

projekt Otevřená náruč - Offene Arme (EEL-0166-CZ-1)
 
Ve dnech 11. - 14. září 2012 se 12 vybraných žáků ze 7. a 8. tříd naší školy zúčastnilo výměnného pobytu v Heidenau. Hlavním cílem bylo rozvíjet řečové dovednosti žáků v cizím, zejména německém jazyce. Protože společným jmenovatelem tohoto projektu bylo téma VODA, podnikli žáci obou škol řadu exkurzí a výletů, během kterých se mohli dozvědět o vodě více. Navštívili např. vodárnu v Drážďanech, papírnu v Heidenau a asi nejzajímavější a nejnázornější byl výlet k Labi, kde si vyslechli přednášku o kvalitě labské vody, a na chvíli se mohli stát laboranty - obuli se do holínek a vydali se k vodě, kde lovili jepice a larvy, které následně zkoumali pod mikroskopem.
Poslední den strávili účastníci výměnného pobytu malováním obrazů a německo-českými rozhovory.
 
 

Mgr. Edita Skálová