Výměnný pobyt - 2014

Vzdělávání (EEL- 0300-CZ-1)

 

 

Ve dnech 5. - 8. května 2014 se v Benešově nad Ploučnicí v rámci projektu BILDUNG/VZDĚLÁVÁNÍ uskutečnil výměnný pobyt s žáky Pestalozzi Gymnázia z Heidenau. Tématem tohoto pobytu byly složky záchranného integrovaného systému. Celkem 15 českých a 15 německých žáků se tak mohlo zúčastnit prohlídky technického zázemí záchranného integrovaného systému v Děčíně, hasičského cvičení a  přednášky  první pomoci.
Našimi spolupracujícími partnery byli Integrovaný záchranný systém z Děčína, dobrovolní hasiči z Benešova nad Ploučnicí a Český červený kříž.  
Celá akce se samozřejmě neobešla  bez zábavy – součástí byla např. návštěva plavecké haly v Děčíně nebo maskování při přednášce o první pomoci. Na konci pobytu žáci museli splnit test, který byl zaměřený na získané informace o daném tématu, které žáci získávali postupně během pobytu. Všichni žáci v testu uspěli a byli odměněni sladkostmi, tričkem a odznaky na památku. Všichni společně jsme byli ubytovaní v Hotelu U Kaple. Celá akce proběhla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Projekt Vzdělávání/Bildung je realizován za finanční podpory EU – program Cíl3, Euroregion Elbe – Labe.

Mgr. E. Skálová