Vyhodnocení projektu Poznej své městoV průběhu října a listopadu 2014 třetí třídy plnily úkoly z projektu Poznej své město. Žáci celkem navštívili 15 míst v Benešově a v jeho okolí a odpověděli na 30 otázek. Jednu odpověď vždy nalezli na místě a druhou vyhledali na internetu. Dne 10. prosince proběhlo v multimediální učebně na Bílé škole vyhodonocení. Členky rodinného centra shrnuly nejdůležitější informace a vyzkoušely, co si žáci z projektu zapamatovali. Na závěr všichni žáci dostali drobné odměny a obě třídy obdržely diplom a soubor her. Projekt se velice vydařil, žáci získali mnoho užitečných informací o svém městě, čímž si k němu vytváří i pozitivní vztah.Děkujeme všem organizátorům za velmi pěkný projekt.
Mgr. Jana Soorová