Vlastivěda ve 4.A


Žáci ze třídy 4. A dostali za úkol zopakovat si vlastivědné učivo trochu jinak. Do školy místo žáků zavítal Jan Hus, Jan Žižka, husité, křižáci, Eliška Přemyslovna, Anežka Česká, Svatá Ludmila, svatý Václav, Konstantin a Metoděj, kněžna Libuše, Kazi, kněžna Drahomíra, Zikmund Lucemburský a další historické postavy. Předváděli ukázky z jejich života a význam pro naše dějiny. Sepsali si listinu, kterou pak předčítali ostatním žákům a ztvárnili libovolnou technikou sami sebe. Po přečtení následovala ukázka bitvy husitů s křižáky. Všem žákům patří pochvala za velice zdařilou a netradiční hodinu vlastivědy. 
                              Mgr. L. Ficencová