Vítání podzimu v mateřské škole


Poslední zářijový den byl symbolicky i posledním dnem letním. Na zahradě mateřské školy se konalo velké vítaní smutnějšího podzimu. Ale o smutku nemohla být řeč. Spousta drobných podzimních disciplín, které připravily učitelky, zaplnila zahradu MŠ (sklizeň ovoce, brambor, chystání ježka na zimu...). Počasí bylo příjemné a takové bylo i celé odpoledne. Poděkování patří nejen personálu MŠ (kuchařky připravily občerstvení pro děti a rodiče), ale i všem rodičům, kteří se bavili se svými dětmi a mnozí přišli podzimně ozdobeni. Díky a těšíme se na další společné setkání.

 
                    
                                      


         
                                                  
                                                                                                                                   A.M.