Velikonoční jarmark na Bílé škole


Ve čtvrtek 6. dubna 2017 žáci na Bílé škole oslavili jaro velikonočním jarmarkem. Přišli rodiče, kteří se již doma se svými dětmi aktivně zapojili do příprav na velikonoční jarmark a také ti, kteří na Bílé budově naší školy probudili svou chuť tvořit nebo se něco nového přiučit ve tvořivých dílnách. V nich se barvila sádrová vajíčka, pletly pomlázky nebo vyráběla hnízda z papírových proužků. Návštěvníci jarmarku odměnili píli a šikovnost dětí finančním příspěvkem a domů odcházeli s jarní náladou a spokojeným úsměvem.


Děkujeme všem, kteří přispěli svými výrobky a kolegům či přátelům školy za pomoc ve tvořivých dílnách.

za kolektiv budovy Bílá - Mgr. M. Rejmanová