Velikonoční jarmark na Bílé škole


Ve středu 16. dubna 2014 se na Bílé škole konal Velikonoční jarmark, který zahájily písničky s jarní tématikou v podání pěveckého sboru Klubíčko.Děti vyzdobily chodby celé školy jarními a velikonočními motivy. V hodinách výtvarné výchovy a praktických činností připravily různé výrobky. Některé vyrobily doma nebo i ve škole s pomocí členů rodiny. Všechny potom  prodávaly u své třídy. Své výrobky nabízely také děti z výtvarného a keramického kroužku a ze školní družiny. Pro všechny účastníky jarmarku bylo připraveno občerstvení, které zajistili rodiče dětí.

Děti si mohly na chodbě uplést pomlázku, ozdobit perníčky nebo kraslici. Ve třídě 2.A byly připraveny velikonoční dílničky, kde si s pomocí členek rodinného centra Medvídek mohly děti vyrobit různé velikonoční ozdoby.


Velikonoční jarmark se velice vydařil.
Poděkování patří všem, kteří dětem pomáhali s výrobky, připravovali občerstvení
,
rodinnému centru a všem návštěvníkům jarmarku.
Mgr. Jana Soorová