Vařili jsme se Zdravou 5


Nadační fond Albert poskytuje školám zdarma vzdělávací program Zdravá 5, který je zaměřen především na zdravý životní styl, zejména na zásady zdravého stravování. Program přímo ve škole vede lektor Zdravé 5, který zábavnou a interaktivní formou seznamuje žáky se zásadami zdravého stravování a motivuje děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Lektor zároveň zajistí a přiveze všechny pomůcky i potraviny k výuce.Ve dnech 21. - 25. září 2015 přijela mezi děti od přípravky po třetí třídy lektorka Adéla Exnerová, která s nimi absolvovala Školu Zdravé 5. Ta seznamuje žáky 1. stupně s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé 5.

Starší spolužáci, žáci 6. a 9. tříd, ve středu 14. a v pátek 16. října 2015 absolvovali s lektorkou Pavlínou Huškovou Párty se Zdravou 5 (program pro žáky 2. stupně). Ti se stejně jako jejich mladší spolužáci seznamovali se zásadami správné výživy, jejich program byl obohacen o tématiku správného složení jídla a zásady správného nakupování. V druhé části programu si ze surovin, které přivezla lektorka, vyrobili jednoduché studené party pohoštění, které pak sami také ochutnali. Recepty, které si žáci vyzkoušeli a další informace o programu najdete na http://www.zdrava5.cz/.

Párty se Zdravou 5 v VI. APárty ze Zdravou 5 v IX. ANa závěr pak škola získala osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Zdravé 5.

 

M. Š.