Přípravka vařila polévku


Dne 8.11. 2012 poznávaly děti v přípravné třídě v rámci prvouky zeleninu. Přinesly si ji z domova, aby ji pojmenovaly a uvařily z ní barmborovou polévku. Zeleninu omyly, očistily a daly vařit. Než se polévka uvařila, vyrobily si čelenku a kreslily zeleninu do hrnce. Když byl pokrm hotov, prostřely stoly a na polévce si pochutnaly. Nakonec byly děti odměněny medailemi.

Radka Bartošová