Vánoční zpívání na Bílé škole


Na Bílé škole je před Vánoci tradicí společné zpívání koled a písní. Tentokrát se konalo v pátek 21. prosince 2018. Na chodbě v prvním patře se sešli žáci z přípravného ročníku, z 1., 2. a 3. tříd. Na klávesy je doprovázela paní učitelka Mgr. Zdena Černá. Po vánočním zpívání se žáci rozešli do svých tříd, kde měli společnou vánoční besídku.


Mgr. Jana Soorová