Vánoční besídka 1.B a 1.C


Dne 17. prosince 2013 se konala společná vánoční besídka dětí z 1.B a 1.C. Vánoční shon děti svým rodičům zpříjemnily přednesem básniček, zpěvem koled a dramatizací dvou pohádek. Příjemnou atmosféru doprovodil hrou na klávesy Mgr. David Turek. Nálada byla skvělá, oči rodičů se zaleskly štěstím z píle svých dětí a všichni odcházeli natěšeni na přicházející vánoční svátky.

Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Martina Turková