Ukliďme Česko 2015

informace ze školního úklidu

Žáci naší školy se zapojili do celostátní úklidové akce "Ukliďme Česko" školním úklidem. V okolí školy se zaměřili na úklid odpadků a mapování černých skládek.

Žáci 7. a 8. tříd a žáci obou speciálních tříd se v rámci akce "Ukliďme Česko" zapojili v pátek 17. dubna 2015 do úklidu okolí naší školy. Pod vedením svých učitelů si rozdělili místa, která uklidili od běžného nepořádku - papíry, plechovky, skleněný odpad, ale třeba také boty, skončily v nasbíraných pytlích. Někteří žáci, kteří se podíleli na úklidu, mají zájem se na uklizená místa podívat za měsíc a akci "úklid" zopakovat. Všichni si zaslouží pochvalu.

 Zapojené třídy:

VII.A

VIII.B

VII.B

I.SP  

 VIII.A


II.SP


               
    

    

    

                   M. Š.