Ukázka dravých ptáků


Ve čtvrtek 13. června 2013 se na hřišti u školy konala ukázka dravých ptáků od společnosti Zayferus. Programu, který byl rozdělen na tři části, se zúčastnily všechny děti ze základní i mateřské školy. Děti nejprve vyslechly základní informace o předvedených dravcích, zasoutěžily si o pexesa či kalendáře a na závěr viděly lov dravých ptáků. Ptáci útočili na atrapy zvířat tažené navijákem. Děti tak měly možnost vidět dravce, jak si v přírodě shání potravu.

Mgr. Jana Soorová