Tříkrálová pochůzka


V úterý 6. 1. 2015 si třída 6.A připravila Tříkrálovou pochůzku. S krátkým programem šesťáci obešli třídy mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Všem dětem postupně povyprávěli o historii a tradici Tří králů, seznámili je s některými lednovými pranostikami, popřáli všem dětem i učitelům zdraví a štěstí do nadcházejícího roku 2015 a společně si zazpívali písničku My tři králové jdeme k vám, se kterou se také rozloučili. Během pochůzky vládla příjemná atmosféra, děti pozorně poslouchaly a odpovídaly na otázky, které si pro ně žáci připravili. V některých třídách dostali i sladkou odměnu. Akce se všem moc líbila a už nyní se těší, že příští rok na tři krále opět vyrazí.


Třídní učitelka 6.A Šárka Leknerová