Třídy a pracovní tým školky

školní rok 2018/19

Vedoucí učitelka MŠ - Mgr. Zdeňka Černá
 
Jednotlivé třídy a jejich paní učitelky
 
třída Broučci  - Lenka Martinková a Kristýna Tošovská
 
 
třída Motýlci - Alena Matajová a Jitka Babičková
 
 
třída Myšky - Kristýna Vítková (zástup Martina Hrnčířová)  a Jana Pospíšilová, asistent pedagoga Lucie Klímová
 
 
třída Berušky - Bc. Lenka Řadová a Mgr. Zdeňka Černá, asistent pedagoga Magdaléna Křišťanová
 
 

Kdo se stará o chod a úklid mateřské školy?

Jozef Klein; Jana Batelková a Kateřina Vrabcová 

Kdo nám vaří?

Pavla Růžičková; Věra Vojtěchovská a Marta Jahelková